تازه های کتابخانه

حیکایه لر طنزلر و ئینی غزل لر

 • نویسنده: یازان م - م ناظر شرفخانه ای
 • ناشر: بخشایش
 • سال نشر: 1392
 • موضوع: ; شعر ترکی آذربایجانی -- ایران

مردم، انتخابات، مجلس و حکومت استبدادی از نظر امام خمینی و فقیهان معاصر: محمدتقی مصباح یزدی، مرتضی مطهری و سیدمحمد حسینی بهشتی

 • نویسنده: فرج محمدقلی‌زاده؛ویراستار ادبی موسی غیور، حسنیه نوین
 • ناشر: آینده درخشان: آیدین
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: ویراستار: غیور, ویراستار: نوین
 • موضوع: ;بهشتی محمد 1360-1307 -- دیدگاه های سیاسی و اجتماعی

برسی فقهیحقوقی مجلس خبرگان رهبری

 • نویسنده: هدایت نیا فرج الله-1347؛فرج الله هدایت نیا
 • ناشر: تسنیم اندیشه
 • سال نشر: 1385
 • موضوع: ; ایران مجلس خبرگان رهبری -- انتخابات -- قوانین و مقررات ایرا مجلس خبرگان رهبری -- حقوق و وظایف

آموزش عمومی پیش‌گیری از بیماری‌های قلبی و عروقی

 • نویسنده: کالدول اسل‌استاین؛[مترجمان] علی‌اکبر اعلم‌الهدی، فرزاد ایلخچوئی
 • ناشر: یاعلی
 • سال نشر: 1394‬
 • مترجم: مترجم: ایلخچویی, مترجم: اعلم‌الهدی
 • موضوع: ; آشپزی گیاهخواران

نگاه نگاره‌ها

 • نویسنده: علی‌اصغر بالغ؛ویراستار علمی علی صدرائی
 • ناشر: پروژه ترجمه حسنلو
 • سال نشر: 1395
 • موضوع: ; بناب -- آثار تاریخی

فرهنگ نصیری

 • نویسنده: تالیف محمدرضا و عبدالجمیل نصیری؛به کوشش حسن جوادی، ویلیم فلور, با همکاری مصطفی کاچالین
 • ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‬, آیدین‬
 • سال نشر: 1392‬
 • مترجم: گردآورنده: ج‍وادی‌, گردآورنده: فلور, نویسنده همکار: نصیری
 • موضوع: ; زبان‌های ترک و تاتاری -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی

قصه عشق

 • نویسنده: نویسنده رابرت جی. استرنبرگ؛ترجمه علی اصغر بهرامی, ویراستار فروزنده داورپناه
 • ناشر: جوانه رشد
 • سال نشر: 1382
 • مترجم: مترجم: بهرامی, ویراستار: داورپناه
 • موضوع: ; روابط بین اشخاص

عشق‌نامه

 • نویسنده: منسوب به شهاب‌الدین محمودبن‌احمد اهری؛؛ تدوین حسین دوستی،ابوالفضل آزادی.
 • ناشر: شمیسا
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ;اهری شهاب‌الدین محمود 580-665ق.

مهارت پرورش کودک باهوش

 • نویسنده: نگارش نادر لطفعلی‌زاده، با همکاری معصومه جنت‌دوست.
 • ناشر: احرار
 • سال نشر: 1393‬
 • موضوع: ; نوزاد نو رسیده -- مراقبت